Bình thường 1 năm sẽ có 365 ngày. Điều này ai cũng biết. Nhưng sẽ có những năm, số ngày trong năm lớn hơn 365. Đó là những năm nhuận. Vậy năm nhuận là gì? Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Cách tính năm nhuận thế nào? Cùng khám phá nhé.

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là những năm có 366 ngày trong lịch dương. Cứ 4 năm dương lịch thì lại có một năm nhuận.

Năm nhuận được tính theo lịch mặt trời. Là khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Vậy thì kết quả là một năm dương lịch còn thừa lại 6 giờ và nếu 4 năm liên tiếp dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương đương với một ngay.

Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là Âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm Âm lịch có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

Để Âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không sai lệch với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm Âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để năm Âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều. Song, năm Âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Người ta khắc phục tình trạng đó bằng cách lấy 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch, tương ứng với 235 tháng Âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Giải đáp: Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Như vậy, kết luận là năm nhuận theo lịch dương thì có 366 ngày. Bởi vì tính theo thời gian của trái đất quay xung quanh mặt trời hết 365 ngày và 6 giờ. Vậy nên cứ 4 năm thời gian sẽ dư là 6h x 4 = 24 giờ = 1 ngày, và ngày này gọi là ngày nhuận. 1 năm bình thường sẽ có 365 ngày, năm nhuận sẽ có thêm 1 ngày là 366 ngày.

Theo Âm lịch thì 1 năm có 354 ngày. Cứ 3 năm thì sẽ dư 1 tháng và tháng đó gọi là tháng nhuận.

Giải đáp: Năm nhuận có bao nhiêu ngày?
Giải đáp: Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn cách tính năm nhuận theo Dương lịch và Âm lịch

Tính năm nhuận theo Dương lịch hay Tây lịch

Để tính năm nhuận dương lịch thì các bạn lấy năm đó chia hết cho 4 thì đó là năm nhuận.

Ví dụ năm 2020 chia hết cho 4 thì năm 2020 là năm nhuận.

Với những năm tròn thế kỷ (có 2 số cuối là 00 ) thì các bạn lấy năm đó chia cho 400. Nếu năm đó chia hết cho 400 thì là năm nhuận. Hoặc 2 số đầu chia hết cho 4 thì cũng là năm nhuận.

Ví dụ: Lấy năm 2000 chia hết cho 4. Suy ra năm 2000 là năm nhuận. Hoặc lấy 1200 chia cho 4, thấy không dư. Suy ra năm 1200 là năm nhuận. Các năm 1300, 1100, 1900, 2100.. thì không là năm nhuận.

Trong năm nhuận, lịch dương trong tháng 2 sẽ có thêm 1 ngày là 29 ngày. Như vậy năm nhuận thì sẽ có thêm ngày 29. Năm không nhuận thì tháng 2 có 28 ngày.

Tính năm nhuận theo Âm lịch

Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, thì Âm lịch được tính theo thời gian quay của mặt trăng quanh trái đất.

Để tính năm nhuận theo Âm lịch, bạn lấy số năm dương lịch chia cho 19.

Nếu đó là số chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận.

Và cứ 3 năm liên tục thì Âm lịch sẽ ít hơn dương lịch 33 ngày. Vậy để thời gian Âm lịch và dương lịch không chênh lệch nhau quá nhiều, và 4 mùa không có sự sai lệch quá nhiều. Người ta căn cứ cứ 3 năm theo lịch âm sẽ có 1 tháng nhuận. Dồn tiếp 2 năm nữa sẽ là dư 25 ngày, gần nhuận 1 tháng.

19 năm thì thì sẽ có 19 x 11 = 191 ngày Âm lịch bị thiếu. Lấy 191:30=7 thì sẽ có 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận Âm lịch.

Ta có ví dụ như sau:

  • Năm 2014 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2014 chia cho 19 dư 0
  • Năm 2019 không phải là năm nhuận theo Âm lịch vì 2019 chia cho 19 dư 5
  • Năm 2020 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6
  • Năm 2021 không phải là năm nhuận Âm lịch vì 2021 chia cho 19 dư 7 (không phải năm nhuận Âm lịch)
  • Năm 2022 không phải năm nhuận Âm lịch bởi 2022 chia cho 19 dư 8(cũng không phải là năm nhuận Âm lịch)

Bao nhiêu năm thì lại có năm nhuận?

Theo năm Dương lịch, chu kỳ Trái đất quay quanh mặt trời là 365 ngày và 6 giờ. Tức là 1/4 ngày (6h). 1/4 ngày này sẽ được cộng dồn trong 4 năm và năm thứ 4 là năm nhuận. Như thế, theo năm Dương lịch thì cứ 4 năm lại có 1 năm là năm nhuận.

Năm 2022 có phải là năm nhuận không?

Tương tự như cách tính với năm 2020, ta lấy số năm chia cho 4. Ta thấy nay, 2022 không chia hết cho 4 thế nên năm 2022 không là năm nhuận tính theo Dương lịch.

Với năm nhuận âm lịch: 2022 chia 19 được 2014 dư 8. Vậy theo cách tính ở trên thì năm 2022 cũng không nhuận âm lịch.

Thông qua bài viết này, chắc chắn bạn đã biết năm nhuận có bao nhiêu ngày rồi nhé. Đơn giản nhất là cách tính theo Dương lịch, năm nhuận có 366 ngày và khi đó tháng 2 sẽ có 29 ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi nhé.